samu(a)songforlife.fi    +358 44 2510 955

blogi

Matkapäiväkirja 13.11.2020

Paha henki vs. Pyhä Henki

Monet väittelyt on varmaankin pidetty aiheesta: voiko uskovassa ihmisessä olla paha henki? Toisin sanoen, voiko paha henki asua samassa paikassa Pyhän Hengen kanssa? Raamattu sanoo, että kun uskomme Jeesukseen Vapahtajanamme, meidän ruumiimme on Jumalan temppeli ja Jumalan Henki asuu meissä. On siis kysymys siitä, voiko silloin samassa paikassa asua kaksi täysin erilaista henkeä.

Tässä kohtaa tulee heti mieleen 2. korinttolaiskirje 6:14-16
"sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: 'Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani'"

Olen useita kertoja kuitenkin törmännyt ihmisiin, jotka oman todistuksensa mukaan ovat kohdanneet uskovia, joissa on ollut paha henki ja se on ajettu hänestä pois. He ovat kuvailleet kuinka henki on puhunut eri äänellä kuin ihminen itse, tai saaneet ihmisen käyttäytymään jollain lailla erikoisesti.
Ja kun henki on saatu ajettua pois, he kuvailevat kuinka ihminen ikäänkuin huokaisee syvään hengen lähtiessä. On ollut siis kyseessä hyvin konkreettinen tilanne, josta ei ensikäden todistusten mukaan ole mitään syytä epäillä tilanteiden aitoutta. Siis sitä, etteikö jotain olisi tapahtunut rukousten seurauksena. Ja silminnäkijöiden mukaan he ovat olleet siinä käsityksessä, että nämä henkien vaivaamat ovat olleet uskossa.

Kun tarkastelemme evankeliumitekstien kuvauksia Jeesuksen kohdatessa pahojen henkien vaivaamia, voimme huomata, että hän järjestäen joka kerta käski henkeä poistumaan ihmisestä.
Ei ole olemassa sellaista kuvausta, jossa paha henki olisi jäänyt ihmiseen tämän kohdattua Jeesuksen. Raamatussa ei myöskään ole sellaista kuvausta, jossa ihmisessä olisi yhtä aikaa Pyhä henki ja paha henki.

Luukas 4: 33-35
"Synagogassa oli mies, jossa oli saastainen henki. Se huusi kovalla äänellä: 'Voi, mitä sinä meistä tahdot, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut tuhoamaan meidät? Minä tiedän, kuka sinä olet, Jumalan Pyhä!' Mutta Jeesus käski henkeä ankarasti: 'Ole vaiti! Lähde hänestä.' Silloin paha henki paiskasi miehen maahan väkijoukon keskelle ja lähti hänestä vahingoittamatta häntä".

Matteus 12:28
"Mutta jos minä Jumalan Hengen voimalla ajan ulos riivaajia, niin on Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne."

Matteus 12:43-45
"Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa, eikä löydä. Silloin se sanoo: 'Minä palaan huoneeseeni, josta lähdin'. Ja kun se tulee, tapaa se huoneen tyhjänä ja lakaistuna ja kaunistettuna. Silloin se menee ja ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä.'"

Eli Jumalan Sanan valossa näyttää siltä, että on mahdotonta olla uskovassa ihmisessa samaan aikaan sekä paha henki, että Pyhä Henki. Kun taas se, mitä ihmiset ovat nähneet ja kokeneet, kertoo toista…

Miten nämä kaksi asiaa nyt saadaan sitten sovitettua yhteen?

Raamattu opettaa, että kaikki pitää tutkia Jumalan Sanan valossa. Onko meidän nyt siis suoralta kädeltä hylättävä ihmisten kokemukset asiasta? Kyllä. Ja ei.
Kyllä, siinä mielessä, että Raamatun todistuksen mukaan Pyhä Henki on Jumalan henki, ja mikään saastainen ei voi kestää Jumalan edessä. Me kestämme sen tähden, että Kristuksen sovituskuolema on pessyt meidät puhtaaksi, kun Häneen uskomme ja otamme tämän armon vastaan, vaikka olemmekin vielä syntisiä. Me olemme siis armahdettuja ja sitä kautta Jeesuksen sovitustyön kautta synnistä puhdistettuja.
Pahat henget eivät ole armahdettuja. Ne kyllä uskovat Jeesukseen, ja vapisevat. Näin sanoo Raamattu. Mutta ne ovat kapinoivia henkiä, jotka aikojen lopuksi joutuvat siihen tuliseen järveen, josta Ilmestyskirja puhuu.

Ja ei, siinä mielessä, että emme voi tehdä ihmisten kokemusta olemattomaksi. He ovat selvästi kokeneet jotain aitoa, jota ei voi kyseenalaistaa. Mutta pitäisi ehkä kysyä, mitä he oikeastaan ovat nähneet ja kokeneet tapahtuvan. Ja mikä on se mikä jäi näkemättä?
Ihmisen näkökykyhän on rajallinen ja helposti tehdään päätelmiä ilman kokonaiskuvaa.

Eli Raamatun valossa näyttäisi siltä, että paha henki ja Pyhä Henki eivät voi olla samassa asumuksessa. Mutta ihmisten kokemusten mukaan taas voisi…

Miksi ihmiset ovat kokeneet päinvastaista kuin mitä Raamattu sanoo?

Aion nyt antaa tähän yhden vastauksen. En tiedä onko se lopullinen totuus, en tiedä onko se koko totuus. Mutta aion antaa todisteet siihen suoraan Raamatusta.

Raamatun Sanan valossa väitän, että niillä ihmisillä, joiden on oletettu olevan uskossa ja kuitenkin pahan hengen riivaamia, tai pahan hengen vallassa, heillä ei ole ollut laisinkaan Pyhää Henkeä. He ovat voineet olla uskossa, tai kiinnostuneita uskosta, mutta Pyhä Henki heiltä on puuttunut. Tämä voi tuntua jonkun mielestä kovalta tekstiltä, mutta katsotaanpa eteenpäin:

Palataan ensin Matteus 12: ” Synagogassa oli mies, jossa oli saastainen henki.”
Mies oli siis normaalisti mukana seurakunnassa, vaikka hänessä olikin paha henki. Eli pahan hengen vaivaama ei tarkoita, että olisi automaatisesti kielteinen uskon asioille.

On myös mahdollista uskoa Jeesukseen ilman, että on saanut Pyhää Henkeä. Opetuslapset uskoivat, että Jeesus on Messias, jo ennen kuin saivat Pyhän Hengen.

Apt.8: 14-16
"14 Kun Jerusalemissa olevat apostolit kuulivat samarialaisten ottaneen vastaan Jumalan sanan, he lähettivät Pietarin ja Johanneksen heidän luokseen. 15 Perille tultuaan nämä rukoilivat Samarian uskovien puolesta, että he saisivat Pyhän Hengen. 16 Henki näet ei ollut vielä laskeutunut kehenkään heistä; heidät oli ainoastaan kastettu Herran Jeesuksen nimeen. 17 Pietari ja Johannes panivat kätensä heidän päälleen, ja he saivat Pyhän Hengen".

Apt. 19:1-6
"1 Apolloksen ollessa Korintissa Paavali vaelsi ylänköseutujen halki ja tuli Efesokseen. Hän tapasi siellä muutamia opetuslapsia 2 ja kysyi heiltä:'Saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon?' 'Emme me ole kuulleetkaan mistään Pyhästä Hengestä', nämä vastasivat. 3 'Millä kasteella teidät sitten on kastettu?' kysyi Paavali. He vastasivat: 'Johanneksen kasteella.'
4 Silloin Paavali sanoi: 'Johannes tosin kastoi vedellä parannukseen, mutta hän kehotti ihmisiä uskomaan toiseen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, Jeesukseen.'
5 Tämän kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen, 6 ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, Pyhä Henki tuli heihin ja he puhuivat kielillä ja profetoivat".


Ja vaikka ihminen on saanut Pyhän Hengen, hän voi myös menettää sen. Esimerkiksi Saul. Jumala hylkäsi Saulin, koska Saul ei ollut kuuliainen. Samuel oli antanut Saulille ohjeeksi odottaa häntä, ennen kuin menee uhraamaan Jumalalle. Mutta kun Samuel ei tullutkaan sovittuun aikaan, Saul pelkäsi, että kansa hajaantuu eikä pidäkään häntä kuninkaana, ja päätti omassa viisaudessaan toimia itse, ja meni toimittamaan uhrin ilman Samuelia.

1. Samuelin kirja 16
"14 Herran henki siirtyi pois Saulista, ja Herran lähettämä paha henki alkoi ahdistaa häntä".

Kun Pyhä Henki lähtee pois, sitä ei välttämättä itse edes huomaa tapahtuneen.

Tiedätte Simsonin tarinan; hän oli Jumalan Hengen vaikutuksesta äärettömän voimakas, mutta hän menetti voimansa

Tuomarien kirja 16: 20
"Delila huusi: 'Simson, filistealaiset tulevat!' Simson heräsi unestaan ja ajatteli: 'Minä riistäydyn taas vapaaksi kuten aina ennenkin.' Mutta hän ei tiennyt, että Herra oli poistunut hänestä".

2. Aikakirja 18:
"19 Ja Herra sanoi: 'Kuka eksyttäisi Ahabin, Israelin kuninkaan, niin että hän lähtee sotaretkelle ja kaatuu Ramot-Gileadissa?' Yksi vastasi yhtä, toinen toista, 20 kunnes esiin tuli muuan henki. Se asettui Herran eteen ja sanoi: 'Minä eksytän hänet.' 'Millä tavoin?' kysyi Herra. 21 Henki vastasi: 'Minä lähden sinne ja menen valheen henkenä jokaisen hänen profeettansa suuhun.' Silloin Herra sanoi: 'Eksytä sinä hänet, sinä pystyt siihen. Mene ja tee niin.' 22 Ja niin on käynyt, Herra on lähettänyt valheen hengen näiden profeettojesi suuhun. Onnettomuuden hän on sinun osallesi määrännyt! 23 Silloin Sidkia, Kenaanan poika, tuli siihen. Hän löi Miikaa poskelle ja sanoi: 'Olisiko muka Herran henki poistunut minusta ja alkanut puhua sinun kauttasi?'' 24 Miika vastasi: 'Sinä huomaat sen sinä päivänä, jolloin juokset huoneesta toiseen etsien piilopaikkaa'".

Näiden todisteiden valossa näyttää siis siltä, että Jeesukseen on mahdollista uskoa ilman, että henkilö omaa Pyhän Hengen. Ja Pyhän Hengen voi myös menettää, eikä sitä ilmeisesti edes itse tiedosta. Näyttääkin siltä, että se tapahtuu pikkuhiljaa asteittaisen luopumisen kautta, tai sitten sydän ei alkujaankaan ole ollut kuuliainen.
Tässä tulee myös mieleen Jeesuksen esittämä kylväjä-vertaus:

Matt. 13:19-22 "19 Aina kun joku kuulee sanoman valtakunnasta eikä ymmärrä sitä, tulee Paholainen ja sieppaa pois sen, mikä hänen sydämeensä on kylvetty. Tätä tarkoittaa tien oheen kylvetty siemen. 20 Kylvö kallioiseen paikkaan kuvaa sitä, joka sanoman kuullessaan heti ottaa sen iloiten vastaan 21 mutta joka kestää vain hetken, koska häneltä puuttuvat juuret. Kun tulee ahdinko tai vaino sanan tähden, hän luopuu kohta. 22 Kylvö ohdakkeisiin tarkoittaa ihmistä, joka kuulee sanan mutta jossa sana ei tuota satoa, koska tämän maailman huolet ja rikkauden viettelys tukahduttavat sen".

Yhteenvetona voisi todeta, että Jumalan Henki on täysin suvereeni.
Jos ihminen voisi olla yhtäaikaa sekä Pyhän Hengen oma, että pahan hengen vallassa, mitätöisi se täysin Pyhän Hengen voiman. Jos paha henki voisi hallita ihmistä yli Pyhän Hengen, se tarkoittaisi, että perkele on voimakkaampi kuin Jumala. Mutta se ei pidä paikkaansa. Jeesus murskasi käärmeen, eli perkeleen pään Golgatalla.

Sielunvihollinen on valehtelijoista suurin ja haluaa harhauttaa meitä missä vain kykenee. Ja mielellään antaa itsestään kuvan Jumalan veroisena. Mutta se ei pidä paikkaansa. Saatana on luotu olento. Enkeli, joka lankesi ylpeyteen.

Sille on jo ammoisina aikoina julistettu tuomio ja nyt sen ainoa missio on vetää mahdollisimman moni ihminen mukanaan kadotukseen.
Ja mielellään antaa kuvan, että se voi hallita uskovaakin. Mutta hallita se ei voi. Se voi vaikuttaa kyllä ulkoapäin syöttämällä meille valheellisia ajatuksia. Sen takia kaikki, siis myös omat kokemuksetkin, täytyy koetella Jumalan Sanalla, Raamatulla.

Näiden todisteiden valossa siis sanoisin, että se miksi jotkut ovat olettaneet ajaneensa uskovista ihmisistä pahoja henkiä, johtuu siitä, että joko he eivät ole olleet uskossa lainkaan, tai jos he ovatkin uskoneet Jeesukseen, heiltä on puuttunut Pyhän Hengen sinetti

2. Kor. 1:22 
"Hän on painanut meihin sinettinsä ja antanut meidän sydämiimme vakuudeksi Hengen". Ef. 4:30 
"Älkää tuottako surua Jumalan Pyhälle Hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivää varten".

Ja nyt koko jutun ihmeellisin kohta:
Jumala on pyhä, ja jos Hän on antanut sinulle sinetiksi oman Henkensä, olet sinäkin Pyhä.


Kol. 3:12 
"Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita".

Se mikä on Pyhää, ei voi olla epäpyhää.

Pyhittyminen kyllä jatkuu koko elämän. Mitä enemmän viettää aikaa Jeesuksen seurassa, sitä enemmän oppii häntä tuntemaan ja sitä enemmän muuttuu hänen kaltaisekseen. Seura tekee kaltaisekseen.

1 Piet. 1:2
"ja jotka Isä Jumala suunnitelmansa mukaisesti on Hengellään pyhittänyt elämään Jeesukselle Kristukselle kuuliaisina ja hänen verellään puhtaaksi vihmottuina". Jeesuksen Kristuksen veri on todella tehnyt sinusta puhtaan. Jos hän on sinuun laittanut sinettinsä, Pyhän hengen, olet silloin koskematon. Mikä on pyhää, ei voi olla yhtäaikaa epäpyhää

Jeesus on pahan vallan voittaja.

« Takaisin