samu(a)songforlife.fi    +358 44 2510 955

blogi

Matkapäiväkirja 4.12.2020


Vastauksia lukijan kysymyksiin Pyhästä Hengestä

Sain eräältä Matkapäiväkirjan lukijalta muutamia kysymyksiä liittyen aikaisempaan Pyhä Henki vs. Paha henki -kirjoitukseen. Ne olivat itseasiassa niin hyviä kysymyksiä, että ajattelin käsitellä niitä tässä kirjoituksessa. En tiedä osaanko vastata tyhjentävästi, mutta jotain sentään.

Kysymys:
Onko uuden liiton puolella Pyhän Hengen menettäneitä, vai koskeeko se vain vanhan liiton väkeä?


En muista löytäneeni koskaan Uudesta Testamentista suoraa mainintaa, että joku olisi menettänyt Pyhän Hengen. Vanhan Testamentin puolellakaan heitä ei montaa ollut, koska silloin ei kovin moni sitä vielä saanut. Lähinnä kuninkaat ja profeetat. Mutta katsotaanpa mitä siellä sanotaan:

1. Tim.1:19-20 …säilytä usko ja hyvä omatunto! Jotkut ovat sen hylänneet ja ovat haaksirikkoutuneet uskossaan.
Näin on käynyt Hymenaiokselle ja Aleksandrokselle.


1. Tim.4:1 Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia.

2. Tim.2:16-18 Vältä epäpyhiä ja tyhjänpäiväisiä puheita, sillä niiden puhujat menevät jumalattomuudessa yhä pitemmälle.
ja heidän oppinsa leviää kuin syöpä. Heitä ovat Hymenaios ja Filetos,
jotka ovat eksyneet pois totuudesta ja väittävät, että ylösnousemus on jo tapahtunut.


Näistä kohdista käy selvästi ilmi, että jotkut kuitenkin luopuvat uskostaan. Ja kuten kolmannessa kohdassa todetaan, Hymenaios ja Filetos ovat eksyneet pois totuudesta. Ja Pyhän Hengen yksi nimihän on juuri Totuuden Henki. Eli vähintäänkin he ovat eksyneet pois Pyhän Hengen johdatuksesta.
Egyptin faaraon tapauksesta muistamme, että hän paadutti itse sydämensä seitsemästi, kunnes Jumala paadutti hänet kolmesti. Eli faaraonkin tapauksessa matka lopulliseen paatumiseen ei tapahtunut aivan hetkessä, vaan se oli pidemmällä aikavälillä tehdyistä valinnoista johtunut seuraus.
Eli vaikka uuden Testamentin puolella ei ole suoraa mainintaa Pyhän Hengen menettämisestä, voidaan kuitenkin tehdä päätelmä, että se kuitenkin on uskosta luopumisen todennäköinen seuraus. Koska Pyhä Henki on saatu sinetiksi uskosta Jeesukseen, niin tästä uskosta luopuessaan todennäköisesti menettää tämän sinetin.

Kysymys:
Jos myös uuden liiton ihminen voi menettää Pyhän Hengen ja vielä niin, ettei itse sitä edes huomaa, mistä meistä kukaan tietää kenessä on Pyhä Henki ja kenessä paha?
Onko jotain merkkiä sille, mistä tietää saaneensa Pyhän Hengen sinetin?


Näihin kysymyksiin löytyy aika paljonkin kohtia, tässä ei varmastikaan ole lähellekään kaikki, mutta tässä nyt muutamia:

Gal.5:5 Koska me uskosta olemme saaneet Hengen…

1. Kor.2:12-14
Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan Jumalan oman Hengen, jotta tietäisimme, mitä hän on lahjoittanut meille. Siitä me myös puhumme, mutta me käytämme Hengen emmekä ihmisviisauden opettamia sanoja ja selitämme hengelliset asiat Hengen avulla. Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avulla.


1. Kor.12:3
Siksi sanon teille selvästi, että kukaan, joka puhuu Jumalan Hengen valtaamana, ei voi sanoa: "Jeesus on kirottu." Kukaan ei myöskään voi sanoa: "Jeesus on Herra", muuten kuin Pyhän Hengen vaikutuksesta.


1. Kor.12:8-10
Yhden ja saman Hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa toiselle sama Henki suo uskon voiman, toiselle parantamisen lahjan,
joku saa voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan, joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan, joku kielillä puhumisen lahjan, joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta.


Gal.5:19-23
Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin varoittanut: ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa.
Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä.


Ef.1:13
Kristukseen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Häneen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun Pyhän Hengen sinetiksenne.


Joh.10:14
Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut


Tässä efesolaiskirjeen kohta on erityisen hyvä. Siinä on aivan selvästi sanottu, että kun me uskomme totuuden Sanan, pelastuksen evankeliumin, olemme saaneet Pyhän Hengen sinetiksi tästä uskosta. Tähän voimme uskossa luottaa.

Apostolien teoissa luvuissa 8 ja 19 mainitut tapaukset, joissa ihmiset olivat ensin saaneet Pyhän Hengen ja vasta sen jälkeen heidät oli kastettu, sekä toisinpäin, kun jotkut olivat saaneet kasteen, mutta eivät vielä Pyhää Henkeä, olivat selvästi väliaikaisia tiloja. Kasteen saaneet saivat myöhemmin kätten päällepanemisen kautta Pyhän Hengen. Raamatun koko ilmoituksen valossa tuskin on mahdollista kovin pitkää aikaa olla uskossa ilman Pyhää Henkeä, koska ilman Henkeä emme voi oppia tuntemaan Jumalaa.
Näistä apostien tekojen tapauksista huomaamme myös, ettei sen enempää kastetta, kuin kätten päällepanemistakaan, voi pitää merkkinä Pyhän Hengen saamisesta. Pyhän Hengen kaste saadaan erikseen ja se saadaan uskosta, kuten Ef.1:13 sanotaan.
Myöskään kielilläpuhumista, tai oikeastaan sen puuttumista ei voi pitää merkkinä siitä, ettei henkilö ole saanut Pyhää Henkeä. Apostolien teoissa toki mainitaan, että Hengen saamisen jälkeen ihmiset profetoivat ja puhuivat kieleillä, mutta muualta Paavalin kirjeistä kuitenkin muistamme, etteivät kaikki profetoi, eivätkä kaikki puhu kielillä. Ihmisillä on erilaisia lahjoja, joita Henki jakaa oman tahtonsa mukaan.

Galatalaiskirjeessä mainitut Hengen hedelmät ovat myös hyvä suuntaa antava merkki. Joskaan ei täydellinen. Esimerkiksi vasta uskoon tulleissa ei välttämättä Hengen hedelmät vielä ole kovinkaan pitkälle kypsyneitä. Toisaalta taas jotkut uskosta osattomat ihmiset ovat jo luonnostaan hyvätapaisempia.

Henkilahjat, eli armolahjat ovat aivan selkeä merkki siitä, että ihminen toimii Pyhän Hengen johdatuksessa. Toki pitää muistaa, että pahojenkin henkien voimalla voidaan matkia Jumalan ihmeitä. Tässä kohtaa on siis henkien erottamisen lahjalla tärkeä osa, jotta emme eksy seuraamaan vääriä henkiä.

Ja edelleen on tärkeää muistaa, että Pyhän Hengen menettäminen tapahtunee pitemmällä aikavälillä paatumisen seurauksena. Ihminen ikään kuin loittonee Jeesuksesta pikkuhiljaa. Silloin sitä ei lopulta edes itse huomaa.

Kysymys: Voiko Pyhän Hengen saada takaisin, jos sen kerran menettää, vai onko silloin kyseessä Pyhän Hengen pilkka, jota ei anteeksi anneta?

Katsotaanpa jälleen mitä Raamatusta tähän löytyy:

Hepr.6:4-6 Mahdotontahan on auttaa niitä, jotka kerran ovat päässeet valoon, maistaneet taivaan lahjaa ja tulleet osallisiksi Pyhästä Hengestä nauttineet Jumalan hyvää sanaa ja kokeneet tulevan maailman voimia mutta luopuneet uskostaan. Ei heitä voi toistamiseen johdattaa kääntymykseen -- niitä, jotka nyt itse ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja nostavat hänet kaikkien pilkattavaksi!

2. Piet.2:20 Jos he ovat päässeet eroon maailman saastasta tullessaan tuntemaan meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen mutta sitten taas vajoavat siihen ja joutuvat sen valtaan, heidän tilansa on lopussa pahempi kuin alussa.

Näiden kohtien perusteella näyttäisi olevan äärimmäisen epätodennäköistä, että kerran uskostaan luopunut kääntyisi takaisin. Kuitenkin täytyy muistaa myös, että Jumala on armollinen Jumala, ja niin kauan kuin ”tänä päivänä” on voimassa, on voimassa myös syntien anteeksianto. Eli Jeesuksen tulemiseen asti on mahdollista kääntyä ja tehdä parannus.

Hepr. 3:13-19
Rohkaiskaa toinen toistanne joka päivä, niin kauan kuin tuo sana "tänä päivänä" on voimassa, ettei kukaan teistä lankeaisi synnin viettelyksiin ja paatuisi.
Mehän olemme osalliset Kristuksesta, kun vain loppuun asti pidämme kiinni siitä todellisuudesta, jonka yhteyteen jo alussa olemme päässeet. Kirjoituksissa siis sanotaan: -- Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne niin kuin silloin, kun nousitte kapinaan.
Ketkä tekivät näin: kuulivat mutta nousivat kapinaan? Kaikki ne, jotka Mooseksen johtamina olivat lähteneet pois Egyptistä. Keille Jumala oli vihoissaan neljäkymmentä vuotta? Niille, jotka lankesivat syntiin ja joiden ruumiit sitten jäivät autiomaahan. Keille hän vannoi, etteivät he pääse hänen lepopaikkaansa? Niille, jotka eivät totelleet. Huomaamme näin, että perillepääsyn esti epäusko.


Ainostaan kaksi ihmistä useamman miljoonan hengen porukasta pääsi lopulta luvattuun maahan. Perillepääsyn oli estänyt epäusko. Nämä kaksi perillepäässyttä eivät olleet luopuneet uskostaan. Eli kyllä täytyy sanoa, että kovin on pelottava riski luopua uskostaan. Kyllä todella vaikuttaa pieneltä mahdollisuus, että kerran luopunut milloinkaan kääntyisi enää takaisin.

Markus 3:29,30 Mutta jos joku herjaa Pyhää Henkeä, hän ei saa ikinä anteeksi vaan on syypää ikuiseen syntiin. He näet olivat sanoneet, että Jeesuksessa oli saastainen henki.

Hepr. 10:28,29
Jos joku kieltää Mooseksen lain, hänet tuomitaan säälittä kuolemaan; siihen riittää kahden tai kolmen todistajan sana. Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen ansaitseekaan mielestänne se, joka polkee jalkoihinsa Jumalan Pojan, pitää epäpyhänä liiton verta, jolla hänet itsensä on pyhitetty, ja häpäisee armon Henkeä!


Hepr. 2:3 Kuinka sitten me voisimme välttää rangaistuksen, jos emme pidä arvossa sitä suurta pelastusta, jota itse Herra ensimmäisenä julisti? Ne, jotka kuulivat hänen julistuksensa, ovat sen todistuksellaan vahvistaneet ja välittäneet meille.

Se, että menettää Pyhän Hengen, ei sinänsä taida vielä olla, tai johtua Pyhän Hengen pilkkaamisesta. Nuo Raamatun paikat selventävät, että Pyhän Hengen pilkassa on kysymys Pyhän Hengen pitämisestä saastaisena tai epäpyhänä. Jotka näin toimivat, pitävät Jeesuksen sovitustyötä halpa-arvoisena, tai oikeastaan eivät minkään arvoisena, koska eivät ole sitä ensinkään ottaneet vastaan, tai vielä pahempaa, ovat siitä luopuneet.
Tai kuten toisaalla sanotaan: synti on siinä etteivät he usko Jeesukseen. Koska ihminen pelastuu yksin uskomalla Jeesukseen, jolloin hän on saanut syntinsä anteeksi. Mutta jollei hän usko Jeesuksen, ei hän saa myöskään syntejään anteeksi, eikä näin ollen voi pelastua.

Kysymys: 1. Johanneksen kirjeen luvuissa 1 ja 2 puhutaan, että Pyhän oma ei vihaa veljeään. No, minä ainakin olen tuntenut vihaa toisia kristittyjä kohtaan.Olenko siis pahan lapsi, jolla ei ole Pyhää Henkeä ollutkaan, vai onko Henki peräti poistunut minusta?

Tuskinpa olet pahan lapsi, koska ylipäätään mietit näitä asioita. Samaisessa Raamatun kohdassa kerrotaan myös, että kaikki ovat syntiä tehneet. Ei ole ketään, joka ei olisi syntiä tehnyt. Me olemme ja tulemme olemaan syntisiä loppuun asti, mutta Jeesuksen sovitustyön tähden olemme saaneet syntimme anteeksi. Koska kaikki maailman synti sovitettiin ristillä, myös tulevaisuudessa tekemäsi synnit on jo sovitettu. Ja tämä anteeksianto on voimassa kaikille, jotka uskossa ottavat vastaan Jeesuksen.

Room. 10:13 Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.

Pyhittyminen tarkoittaa juuri sitä, että Henki meissä saa tehdä työtään ja vaikuttaa sydämessämme,jotta aikanaan - kuka aiemmin, kuka myöhemmin - tuotamme niitä Hengen hedelmiä, jotka näkyvät myös ulospäin. Emme tule täydellisiksi uskoon tullessamme. Mutta olemme sillä ainoalla tiellä, jonka päämääränä ja täyttymyksenä on kerran olla täydellisinä ja virheettöminä, kun Jeesus paluunsa jälkeen saattaa työnsä meissä päätökseen ja luo meile uuden, ikuisen ruumiin ja uuden taivaan ja uuden maan, jonne ei pääse enää mikään synti vaikuttamaan, koska paha on ikuisesti hävitetty.

Olen tässä kirjoituksessa käyttänyt erityisen paljon Raamatun paikkoja, koska katson, että se on suorastaan välttämätöntä tällaisissa kysymyksissä. Mielipiteitä ja tulkintoja on helposti monenlaisia, mutta vain itse lukemalla ja tutkimalla Raamatusta, voi näitä tulkintoja koetella. Niin kuin sanotaan; koetelkaa kaikki ja pitäkää se mikä on hyvää.

Toivottavasti tämä avasi ymmärrystä sinulle, joka olet ehkä miettinyt samoja kysymyksiä.

Ja sinulle, joka et ollut näitä aiemmin miettinyt, toivottavasti tämä herätti ajatuksia.

« Takaisin