samu(a)songforlife.fi    +358 44 2510 955

blogi

Matkapäiväkirja 23.2.2022

Miten suhtautua kristilliseen joogaan?

Kristillinen jooga, mitä se on? Voiko jooga olla kristillistä? Voiko joogan erottaa hindulaisuudesta?

Tässä joitain kysymyksiä, joita nousi esille ystävieni kanssa asiaa pohtiessa. Samalla kuitenkin huomasimme myös, että kukaan meistä keskustelijoista ei ollut itse käynyt ihan paikan päällä katsomassa ja tutustumassa kristilliseen joogaan. Se aiheutti itselläni ensimmäisen ongelman: olimme kuulopuheiden ja mielipiteiden varassa. Huomasin myös, että omatkin ajatukseni olivat paljolti oletuksia. Tästä syystä ajattelin paneutua aiheeseen hieman syvemmin. Mitä sellaisia asioita Raamatusta löytyy, jotka joko puoltaisivat kristillistä joogaa, tai vastaavasti tyrmäisivät sen harhaanjohtavana.

Aivan ensimmäisenä täytyy todeta, että jooga sen itämaisessa merkityksessä, ei selvästikään ole kristillistä, koska se liittyy vahvasti hindulaisten jumalien palvontaan. Emme siis tässä tarkastele tällaista joogaa. Ensimmäinen kysymys onkin:

Voiko joogan kristillistää?

Voiko sen muokata kristilisellä termistöllä ja tavoilla kristitylle käyväksi? Jotkut sanovat, ettei joogaa voi erottaa hindulaisuudesta. Minä kysyisin: jos joogaan tuodaan kristillinen sisältö, onko se enää joogaa hindulaisessa merkityksessä?

Aivan ensimmäisenä nousee mieleen rukous. Rukousta esiintyy hyvin monessa uskonnossa. Voimme siis tehdä päätelmän, että rukous itsessään ei ole harhaoppia. Oleellista on se, ketä, tai mitä rukoillaan. Rukouksen yhteydessä on myös hyvä huomata sellainen kulttuurinen seikka, kuin käsien asento rukouksessa. Meillä suomessa kädet on totuttu ristimään, mutta hyvin monessa muussa kulttuurissa kristillinenkin rukous ilmennetään liittämällä kämmenet yhteen. Eli se, että hindut laittavat joogassa kämmenet yhteen, ei sinällään ole vielä todiste mistään. Toisena esimerkkinä nousee mieleen musiikki. Musiikki itsessään on neutraalia. Vasta sanoituksen kautta luokittelemme sen hengelliseen, tai maalliseen. Kolmantena nousee urheilu. Sitä ei voi sinällään sitoa mihinkään ideologiaan, tai uskontoon. Urheilusta voi tulla kuitenkin ihmiselle epäjumala. Ja jos sitä voi käyttää epäjumalan palvontaan, on sitä silloin oltava mahdollista käyttää myös Jumalan palvontaan.

Mitä löydämme Raamatusta?

(jakeissa on sekä 1933/38, että 1992 käännöksiä)

2. Samuelin kirja 6
13 Kun Herran arkun kantajat olivat astuneet kuusi askelta, Daavid uhrasi sonnin ja syöttövasikan. 14 Pelkkä pellavakasukka yllään hän tanssi rajusti Herran edessä. 15 Daavid ja koko Israelin heimo saattoivat Herran arkkua, ja riemu raikui ja torvet soivat.


Tästä näemme, että kehollisuus kuuluu Jumalan palvelukseen. Me luterilaiset vain emme ole kovinkaan tottuneita tähän. Meidän kehollisuutemme kun on vuosisatoja ollut tiukasti kiinni kirkon penkissä. Tämän ja myöhemmin tekstissä esiin tulevan "mitä teettekin, tehkää se Herralle" - kohtien perusteella voimme siis liittää esimerkiksi urheilun osaksi hengellistä harjoitustamme.
Ja kyllä, kristinuskossakin voidaan puhua hengellisestä harjoituksesta.
1. Tim. 4:7
Hylkää jumalattomat ja joutavat tarut. Harjoita itseäsi oikeaan uskoon.


Matteus 10
16 Katso, minä lähetän teidät niinkuin lampaat susien keskelle; olkaa siis älykkäät* kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset.
( * alkukielen(1) sana viittaa mm. toisen kiinnostuksen kohteiden ymmärtämiseen.)
( (1) En ole alkukielen tuntija, mutta netin Raamatuista löytyy sanoista linkit sanakirjaan, joista pääsee tutkimaan sanan merkityksiä )


Tämä kohta antaa ainakin kehotusta toimia älykkäästi, tai viisaasti tämän maailman keskellä. Ja käytetty alkukielen sana todellakin antaisi viitettä olla selvillä ihmisten kiinnostuksen kohteista ja harrastuksista. Toisen ihmisen tunteminen auttaa meitä evankeliumin sanoittamisessa juuri hänelle.

Luukas 9
49 Johannes sanoi silloin: "Opettaja, me näimme erään miehen ajavan pahoja henkiä ulos sinun nimessäsi. Me yritimme estää häntä, koska hän ei seuraa sinua meidän joukossamme." 50 Mutta Jeesus vastasi: "Älkää estäkö. Joka ei ole teitä vastaan, on teidän puolellanne."


Johannes 16
14 Hän(Pyhä Henki) kirkastaa minut(Kristus), sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta.


Näistä kohdista saamme tärkeän huomion. Toimitaanko Jeesuksen nimissä? Kirkastaako toiminta Kristusta? Jos siis missä tahansa toimitaan evankeliumin asialla ja puhutaan Jeesuksesta, ja toiminta vie ihmistä lähemmäksi Jeesuksen tuntemista, niin silloinhan tämä on totta myös kristillisen joogan kohdalla.

Luukas 6
43 Sillä ei ole hyvää puuta, joka tekee huonon hedelmän, eikä taas huonoa puuta, joka tekee hyvän hedelmän; 44 sillä jokainen puu tunnetaan hedelmästään. Eihän viikunoita koota orjantappuroista, eikä viinirypäleitä korjata orjanruusupensaasta.


Sekä urheilua, että musiikkia on esimerkiksi seurakunnan nuorisotyössä käytetty jo pitkään tavoittavina elementteinä. Molemmat ovat myös tuottaneet hyvää hedelmää. Tosin tässä kohtaa on todettava, että urheilua ei ole edes tarvinnut kristillistää mitenkään. Musiikkia kristillisellä sanomalla on ollut jo alkukirkon aikana, jolloin veisattiin psalmeja. Käytännössä siis jo paljon ennen alkuseurakuntaa. Kristillisen joogan hedelmästä en varmuudella osaa sanoa, koska en ole itse siihen osallistunut.

1 Kor. 10
23 "Kaikki on luvallista" -- mutta kaikki ei ole hyödyksi. "Kaikki on luvallista" -- mutta kaikki ei ole rakentavaa. 24 Kenenkään ei pidä etsiä omaa etuaan vaan toisen parasta. 25 Syökää kaikkea, mitä lihakaupoissa on tarjolla, tekemättä kysymyksiä omantunnonsyistä. 26 "Herran on maa ja kaikki mitä siinä on." 27 Jos joku, joka ei usko, kutsuu teidät luokseen ja te otatte kutsun vastaan, älkää omantunnonsyistä kyselkö, vaan syökää kaikkea mitä teille tarjotaan. 28 Mutta jos joku sanoo teille: "Tämä on uhrilihaa", jättäkää se syömättä hänen vuokseen, omantunnon takia. 29 En tarkoita teidän omaatuntoanne vaan tuon toisen. Miksi antaisin toisen ihmisen omantunnon määrätä omaa vapauttani? 30 Jos minä kiitän Jumalaa ruoastani, miksi minua moitittaisiin siitä, mistä itse kiitän? 31 Syöttepä siis tai juotte tai teettepä mitä tahansa, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. 32 Älkää loukatko sen enempää juutalaisia kuin kreikkalaisiakaan älkääkä liioin Jumalan seurakuntaa.


Tämä on hyvin mielenkiintoinen kohta. Paavali kyllä puhuu tässä yhteydessä ruoasta ja syömisestä, mutta laajentaa sen jakeessa 31 koskemaan kaikkea tekemistämme. Tässä olemme jo oikeastaan hyvin lähellä käsillä olevaa jooga-asiaa. Toiset näkevät ongelman nimenomaan joogan itämäisessa merkityksessä, joka siis Raamatun näkökulmasta on epäjumalan palvontaa. Nyt tästä Paavalin tekstistä voimme tehdä seuraavan johtopäätöksen myös meidän asiaamme koskien. Jos siis aiemmat kohdat huomioiden otamme joogaan sen itämaisten harjoitusten sijaan kristillisen rukouksen ja mietiskelyn, Jeesuksen evankeliumin, ja motiivimme on auttaa ihmisiä lähemmäksi Jeesusta, näyttäisi vahvasti silti, että voimme myös joogan ottaa osaksi kristillistä elämäämme. Kuitenkaan sellaiseen joogaan osallistuminen, jossa tuodaan selvästi ilmi, että se liittyy hindulaiseen palvontaan, on parempi jättää väliin. Paavalia mukaillen: Miksi antaisin toisen ihmisen omantunnon määrätä omaa vapauttani. Jos siis päätämme järjestää, tai osallistua kristillistä joogaa, on syytä ottaa myös jae 32. Tällä hetkellähän tämä jooga-asia jakaa seurakuntalaisten näkemyksiä. Koittakaamme siis olla loukkaamatta tekemisillämme muita. Toisaalta myös hän, joka kristillisestä joogasta loukkaantuu, voisi kysyä itseltään miksi hän loukkaantuu?

Tässä siis pientä pohdintaa kristillisestä joogasta. Huomautan vielä, että olen tarkastellut asiaa pelkästään teoreettiselta pohjalta. En ota tässä kantaa mihinkään olemassaolevaan kristillisen joogan muotoon. Niiden arvioinnin jätän niille, jotka niissä myös käyvät, koska vain osallistumalla voi arvioida.

Päädyn tämän päivän pohdinnassani siihen, että teoriassa on mahdollista olla kristillistä joogaa. Onko se silloin enää joogaa, se onkin eri kysymys.
Pitäisikö kristillinen jooga olla jollakin toisella nimellä? Se voisi olla sekaannusten välttämiseksi paikallaan.
Suosittelisinko kristillistä joogaa vasta uskoon tulleelle? Tuskin. Asiassa liikutaan kuitenkin jonkinlaisella raja-alueella.
Tässä olisi ehkä hyvä soveltaa Hepr. 5:14 "mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta".

Evankelistana kuitenkin näen siinä myös mahdollisuuden tavoittaa evankeliumille tietynlaisia henkisyydestä kiinnostuneita ihmisiä. Heille kristillinen jooga saattaa olla juuri sopiva tapa kiinnostua kristillisyydestä. Kristillinen jooga, ja nimenomaan jooga nimellä varustettuna voi hyvinkin madaltaa heidän kynnystään osallistua. Mutta silloin on erittäin tärkeää puhua aina Jeesuksesta, ei niinkään Jumalasta. Jumala kun voidaan käsittää jonkinlaisena yleismaailmallisena jumalana. Ja pyrkiä muutenkin käyttämään sellaista sanastoa, joka ei pääse aiheuttamaan väärinkäsityksiä. Eli rukousta ja suurta viisautta ainakin vaaditaan siltä, joka kristillistä joogaa alkaa vetämään. Vetäjän oma hengellinen tila kun vaikuttanee kaikista eniten siihen, millaista hedelmää toiminta tuottaa. Aivan kuten kaikessa muussakin seurakunnan toiminnassa.

Ps.(jäkeenpäin lisättyä) En silti kovin paljoa innostu kristillisestä joogasta, tai millään muullakaan nimityksellä seurakuntaan tuotua joogaa. Vaikka se teoreettisesti näyttää mahdolliselta, on siinä käytännössä niin isoja mahdollisia ongelmakohtia, että mahdollisuus mennä metsään on aika korkea. Kuten mainitsinkin, joogan tuomisessa seurakuntaan liikutaan raja-alueella.
Terveempää kristillisyyttä lienee kuitenkin pitäytyä selkeästi kristillisessä aineistossa ja tavoissa, kuin koittaa kristillistää jonkin muun uskonnon käytäntöjä.
Toisaalta ihan liittyy harhaan menon riskejä normaaliinkin seurakuntatoimintaan. Saat päättää itse onko joogan kristillistäminen hyvä, vai huono. Minä en taida osata sanoa...

« Blogin etusivulle

    Artikkeli luettu 404 kertaa.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Voit tukea työtäni seuraavasti:

MobilePay
30834

Pankkitilille:

Song for Life ry
FI64 8330 1710 2313 76
Lahjoitusviite: 100777

Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa: RA/2020/1423
Luvan saaja: Song for Life ry, info(at)songforlife.fi

Kerättyjen varojen käyttö: Yhdistys järjestää kaikille avoimia maksuttomia hengellisen musiikin konsertteja. Tilaisuuksia järjestetään ympäri Suomea seurakunnissa, vankiloissa, sairaaloissa ja vastaavissa. Rahankeräyksen tuotto käytetään näiden tilaisuuksien järjestämiseen sekä kristillisten äänitteiden ja radio- ja televisio-ohjelmien tuotantoon, joilla ei tavoitella taloudellista hyötyä.

Sydämellinen kiitos lahjastasi!