samu(a)songforlife.fi    +358 44 2510 955

blogi

Matkapäiväkirja 21.3.2022

Vähän Raamatun moniulotteisuudesta ja vähän herätyksestä / TEHOmessun saarna 20.3.2022

Sakarja 3:1-5
Sitten Herra antoi minun nähdä ylipappi Joosuan, joka seisoi Herran enkelin edessä. Saatana seisoi Joosuan oikealla puolella ja syytti häntä. Mutta Herran enkeli sanoi Saatanalle: ”Herra nuhtelee sinua, Saatana! Herra, joka on valinnut Jerusalemin, käskee sinun vaieta! Eikö tämä mies ole tulesta temmattu kekäle?” Joosua seisoi enkelin edessä, likaiset vaatteet päällään. Enkeli sanoi palvelijoilleen: ”Ottakaa likaiset vaatteet pois hänen päältään.” Sitten enkeli sanoi Joosualle: ”Katso, minä olen ottanut pois sinun syntisi ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin.” Hän sanoi palvelijoille: ”Pankaa puhdas päähine hänen päähänsä.” Palvelijat panivat puhtaan päähineen Joosuan päähän ja pukivat hänet juhlavaatteisiin enkelin seisoessa heidän luonaan.

Tämä Sakarjan kirjan kohta on hyvinkin moniulotteinen, kuten Raamatulla on tapana olla.
Siinä on paljon symboliikkaa. Ensinnäkin on Joosua niminen ylipappi. Tämä on siis eri Joosua, kuin se Mooseksen seuraaja Joosua, joka oli Joosua Nunin poika. Tämä ylipappi Joosua on Josadakin poika, ja hän eli kuningas Dareioksen aikana, ja hän yhdessä käskynhaltija Serubbabelin kanssa sai profeetta Haggain kautta kehoituksen aloittaa temppelin rakentaminen Jerusalemiin.
Joosua on myös Jeesuksen toinen kirjoitusasu. Se lausutaan aivan kuten Jeesus, eli Jeshua.
Ylipappi meni kerran vuodessa kaikkein pyhimpään sovittamaan synnit. Jeesus meni kertakaikkisesti ja sovitti synnit lopullisesti.

Sitten on Herran enkeli, jota rabbiinisessa kirjallisuudessa kuvataan aivan kuin Herrana itsenään. Enkelinä, joka puhuu Jumalan ajatuksia.

Jakeessa 2 tämä Herran enkeli sanoo Saatanalle, joka seisoo syyttämässä Joosuaa: ”Herra, joka on valinnut Jerusalemin, käskee sinun vaieta. Eikö tämä ole tulesta temmattu kekäle”.
Tämä on hyvin mielenkiintoinen kohta. Ensinnäkin tuo tulesta temmattu kekäle viittaa Sodoman ja Gomorran tuhoamiseen tulella. Aamos 4:11 ja 92 käännös sanoo:”Minä kylvin tuhoa teidän keskuuteenne niin kuin Sodoman ja Gomorran hävityksessä, niin että te olitte pelkkä tulesta siepattu kekäle. Ja silti te ette palanneet minun luokseni, sanoo Herra.” 33 käännös käyttää ”tulesta temmattu kekäle”

Sodoma ja Gomorra tuhottiin niiden pahuuden tähden, ja vaikka Herra oli samaan tapaan nyt kurittanut Israelia, ei se ollut siltikään kääntynyt pahoilta teiltään. Mutta Jumala oli armossaan ikään kuin temmannut heidät pois sieltä tulesta.

Sitten on mielenkiintoista, miksi siinä mainitaan erikseen että Herra, joka on valinnut Jerusalemin. Sakarjan 1. luvussa jakeessa 17 "Julista edelleen: Näin sanoo Herra Sebaot: -- Vielä tulee minun kaupungeissani vallitsemaan yltäkylläisyys. Vielä minä annan Siionille lohdutuksen, vielä minä valitsen Jerusalemin omaksi kaupungikseni.” (1992 käännös)
33/38 käännös sanoo: ”kaupunkini ovat hyvyydestä ylitsevuotavaiset”.

Ensinnäkin, se että Jumala sanoo, että Hän on valinnut Jerusalemin, tarkoittaa samalla, että Hän on tehnyt päätöksen. Tuo valita merkitsee myös päättämistä. Ja Job. 23:13 sanoo: ”Kun Jumala jotakin päättää, kuka voisi sen muuttaa? Mitä hän tahtoo, sen hän tekee.”

Ja lisää sanojen alkukielen merkityksiä tarkastelemalla huomataan, että sana kaupunki tulee juurisanasta, joka tarkoittaa ”herättää”. Englannin kielinen King James - käännös kääntää tuon kohdan näin: ”My cities through prosperity shall yet be spread abroad”. Eli tämä kohta antaa myös viittauksen evankeliumin leviämisestä. Sen voisi kääntää myös: Minun herätykseni menestyy ja leviää laajalle, tai maailman laajuiseksi. Ja tuo menestys ja yltäkylläisyys viittaavat tulevaan messiaaseen, eli Jeesukseen. Koska Jeesus on se, joka antaa ylitsevuotavasti. Jeesus on meidän menestyksemme. Ja Jeesuksesta käytetään myös ilmaisua Jumalan Sana. Ja Sanasta taas sanotaan Jesajan kirjassa luku 55: ”niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee: se ei tyhjänä palaa vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän”.

Sanottakoon tässä kohden, etten osaa sen kummemmin hepreaa enkä kreikkaa, mutta nykyisissä Raamattuohjelmissa on mukavasti teksti linkitetty suoraan sanakirjaan, joten kuka tahansa voi tehdä tällaista tutkimusta.

Sitten Joosua seisoo siinä likaiset vaatteet päällään, ja enkeli käskee ottaa ne pois hänen päältään. Sitten enkeli jatkaa:”Katso, minä olen ottanut pois sinun syntisi ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin”.

Tuo sana vaatteet merkitsee myös petosta. Eli tässä tulee selvä viittaus suoraan syntiinlankeemukseen, kun Adam ja Eeva olivat tehneet väärin, he huomasivat olevansa alasti, ja sitten Jumala valmisti heille vaatteet eläinten nahasta. Jolloin myös tarvittiin ensimmäinen uhri syntien sovittamiseksi. Eli eläin täytyi uhrata, jotta Jumala saattoi antaa Adamille ja Eevalle vaatteet. Ja näillä vaatteilla Jumala siis peitti heidän häpeänsä. Ja nyt aivan kuin samaan tapaan Jumala pukee Joosuan uusiin vaatteisiin merkiksi, että hänen syntinsä on peitetty, sovitettu.

Ja tähän kohtaan myös Jeesus viittaa Tuhlaajapoika-vertauksessaan: Luukas 15:22 ”Mutta isä sanoi palvelijoilleen: 'Hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan.”

Mitä tämä kaikki meille merkitsee?
Ensinnäkin se merkitsee, että Raamattuun voi luottaa.
Se merkitsee, että Jumalan suunnitelma on täydellisen tarkka.
Syntien sovitus on ollut valmiina, jo ennen maailman luomista.
Ja koska Jumala on valinnut Jerusalemin, Hän on temmannut meidät tulesta, sovittanut meidän syntimme, ei saatanalla ole mitään perusteita syyttää ketään, joka on Jeesuksen oma. Vaan hänen täytyy vaieta. Ja kuka on Jeesuksen oma? Sana sanoo: ”jokainen joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu”. Siinä on mittari sille, kuka on Jeesuksen oma!

Ja voimme varmasti luottaa, että se mikä Jumalan suunnitelmasta on vielä täyttymättä, tulee vääjäämättä ja varmasti tapahtumaan.

Jumala kutsui tuolloin Israelia kääntymään puoleensa. Niin hän kutsuu samoin tänä päivänäkin myös meitä. Ja niin kauan kuin sanonta ”tänä päivänä” on voimassa, niin kauan on aikaa tehdä parannus ja kääntyä Jeesuksen puoleen.
Tässä kohtaa täytyy kiittää Jumalaa, että suomalaisissa on herännyt ilahduttavan suuri halu auttaa ukrainalaisia heidän ahdingossaan. Melkein tekisi mieli sanoa, että se aivan kuin profetaalisesti ennakoi Suomen hengellisestä heräämistä. Jo vuosikymmeniä on profetoitu herätystä. Ja se herätys näkyy jo tänään siinä, että seurakunta näyttää heränneen (puhun nyt ennen kaikkea luterilaisesta kirkosta). Siitä todistaa mm. viimevuosien aikana koko ajan isompaan suosioon noussut yhteisöllisyys, jossa herätyksessä Tehokin on syntynyt.
Ukrainan tilanteen myötä koko kristikansaa kutsuttiin rukoukseen entistä tiiviimmin. Itsekin koin hyvin vahvaa kutsua rukoukseen, ja samanlaista viestiä kuului ihmisiltä eri puolilta Suomea. Suomi on herätyksen kynnyksellä.

Armo on voimassa tänäänkin. Vai pitäisikö sanoa: Armo on voimassa vielä tänään.
Aika on todellakin käymässä vähiin. Koska se loppuu? Sitä ei tiedä, kuin Herra itse. Mutta kuten Jeesuskin sanoi: Vilja on jo vaalennut, rukoilkaa siis työmiehiä elonkorjuuseen.
Tähän rukoukseen meitä tänäänkin kutsutaan, ja samalla jokainen voi sydämessään kysellä: Herra, mitä minä voisin tehdä? Miten voisin auttaa?

Ja muistutan lopuksi vielä syksyllä tulevasta maanlaajuisesta Missio 2022 Se löytyi! -kampanjasta, johon liittyvä tilaisuus pidetään Ylöjärvenkin kirkossa. Rukoiltaa sen puolesta, rukoilkaa, että Jumala herättäisi ihmisiä, ja että Sana saisi menestyä! Rukoilkaa, että ihmiset kääntyisivät ja ottaisivat vastaan Jeesuksen. Rukoilkaa.

Ja henkilökohtaisen todistuksena ja kiitoksena voin kertoa, että kun Teholle perustettiin whatsapp -ryhmä rukouspyynnöille, ja kun aloin itsekin siellä pyytää esirukousta tilaisuuksien puolesta, joihin olin itse menossa esiintymään, niin vaikka Pyhä Henki on ennenkin näissä tilaisuuksissa toiminut, niin nyt kun niiden puolesta on ollut entistä enemmän rukousta, niin myös Hengen toiminta ja vaikutus on ollut vieläkin voimakkaampaa.

Jatketaan rukousta ja kiitosta! Nyt, jos koskaan on aika rukoilla ihmisten pelastumisen puolesta! Ja rukoillaan ilolla ja kiitoksella - onhan meidät puettu juhlavaatteisiin.« Blogin etusivulle

    Artikkeli luettu 204 kertaa.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Voit tukea työtäni seuraavasti:

MobilePay
30834

Pankkitilille:

Song for Life ry
FI64 8330 1710 2313 76
Lahjoitusviite: 100777

Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa: RA/2020/1423
Luvan saaja: Song for Life ry, info(at)songforlife.fi

Kerättyjen varojen käyttö: Yhdistys järjestää kaikille avoimia maksuttomia hengellisen musiikin konsertteja. Tilaisuuksia järjestetään ympäri Suomea seurakunnissa, vankiloissa, sairaaloissa ja vastaavissa. Rahankeräyksen tuotto käytetään näiden tilaisuuksien järjestämiseen sekä kristillisten äänitteiden ja radio- ja televisio-ohjelmien tuotantoon, joilla ei tavoitella taloudellista hyötyä.

Sydämellinen kiitos lahjastasi!